8.8.10

Festa

Alfàbrega i foc
als ulls,
la festa passa
rabent i fugaç
com l'alè del drac.
Munta't al seu llom
i gaudeix...
La vida,
com la festa,
és breu.

Protected by Copyscape Duplicate Content Software© 2004-2010